Kelas-kelas Bahasa Arab 

Syarh Alajurumiyah Syaikh Al Utsaimin
Reza Ervani

Syarh Alajurumiyah Syaikh Al Utsaimin

Membedah Kitab Syarh Alajurumiyah yang disusun oleh salah seorang ulama kontemporer, Syaikh Muhammad ibnu Shalih Al Utsaimin

I'rob dan Tadabbur Al Quran

I'rob dan Tadabbur Al Quran

Di kelas ini kita belajar mengi'rab Al Quran lalu mentadabburi maknanya. 

Jadi bukan hanya belajar Bahasa Arab, tetapi juga belajar Mufrodat Al Quran. In sya Allah

Kelas TATAP MUKA LIVE Baca Kitab At Tafsir Al Muyassar
Reza Ervani

Kelas TATAP MUKA LIVE Baca Kitab At Tafsir Al Muyassar

Kelas baca Kitab Online ini dilakukan secara tatap muka via online langsung dengan pembimbing. Menggunakan dua buah kitab :

  1. Kitab At Tafsir Al Muyassar
  2. Kitab Aisar At Tafasir

An Nahwu Al Waadhih
Reza Ervani

An Nahwu Al Waadhih

Kelas Kitab An Nahwu Al Waadhih

Durusul Lughah Al Arabiyah Juz 1
Reza Ervani

Durusul Lughah Al Arabiyah Juz 1

Durusul Lughah Al Arabiyah Juz 1

Baca Kitab Syarah Mukhtashor Jiddan 'ala Matan Alajurumiyah

Baca Kitab Syarah Mukhtashor Jiddan 'ala Matan Alajurumiyah

Kelas Baca dan Syarah Kitab Syarah Mukhtashor Jiddan 'ala Matan Alajurumiyah

Al Mumti' fii Syarh Alajrumiyah

Al Mumti' fii Syarh Alajrumiyah

Kelas Syarah Alajurmiyah juga. Hanya saja kitab yang digunakan berharokat, alias tidak gundul, sehingga targetnya adalah 

  1. Memfasihkan Lisan
  2. Menambah Mufrodat Bahasa Arab
  3. Menguatkan Teori Nahwu

Kelas ini cocok bagi pembelajar tingkat menengah

Syarah Qotrun Nada
Reza Ervani

Syarah Qotrun Nada

Syarah Qathrun Nada, sebagai lanjutan kelas Bahasa Arab Dasar

Peserta yang ikut serta harus sudah pernah mengikuti minimal :

  1. Kelas Syarah Alajurumiyah yang mana saja

Baca Kitab At Tafsir Al Muyassar Juz 1
Reza Ervani

Baca Kitab At Tafsir Al Muyassar Juz 1

Kelas Baca Kitab untuk Level Awal. Menggunakan Kitab At Tafsir Al Muyassar